Czwartek, 18 grudzień 2014 r.
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Biura
Bo liczy się jako¶ć
misja Misja Biura
KSIˇŻKI
Dziedzictwo Kulturowe
Warmii, Mazur i Powi¶la, stan zachowania, potencjały i problemy

Studium zróżnicowania zabudowy wiejskiej regionu warmińsko-mazurskiego
(skrót PDF)

Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
(PDF 16Mb)
ZAPRASZAMY DO LEKTURY
Lipiec 2011
Nowy adres Biura w Elbl±gu.
Marszałek Jacek Protas Krótka relacja z uroczystego przekazania budynku.
ISO 9001
30.10.2010 system zarz±dzania w WMBBPP został certyfikowany jako zgodny z norm± PN-EN ISO 9001: 2009
Certyfikat ISO 9001Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie z fili± w Elbl±gu w obecnej formie istnieje od lutego 1999r. Pocz±tki Biura sięgaj± jednak wczesnych lat powojennych (więcej w dziale HISTORIA).

W Biurze zatrudnionych jest 49 osób (38 w Olsztynie i 11 w Elbl±gu - stan na 31.12.2011)
Wyróżnić można kilka zasadniczych działów:
- Pracownia Projektowa
- Pracownia Projektowa (Filia Elbl±g)
- Dział Grafiki Komputerowej
- Wieloosobowe stanowisko d/s realizacji
- Wieloosobowe stanowisko d/s przygotowania i organizacji pracy
- Samodzielne stanowisko d/s administracji, kierowca
- Samodzielne stanowisko d/s kadr i kancelarii
- Główny Księgowy
- Dział Finansowo KsięgowyDział aktualizowany jest raz na kwartał
ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn, tel./fax (089) 533 05 70, 533 05 64 email: wmbpp@wmbpp.olsztyn.pl,
Copyright W-MBPP 2005