Deklaracja dostępności strony internetowej wmbpp.olsztyn.pl

Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej wmbpp.olsztyn.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego wmbpp.olsztyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016.07.04

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016.07.04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: